Chi tiết sản phẩm
  • Ben YAB_01 - Mâm YAM_04

  • Giá: 1.125.000 đ
  • Loại mâm: - Kích thước 450 x450 (mm) cân năng (1.125.000 đ) - Kích thước 500 x 500 (mm) cân nặng (1.172.000 đ) - Mâm đúc bọc inox mờ - Cao 266 rộng 98 nặng 4,8kg - Trợ lực 200kg
  • Số lượng:
    = 1.125.000 đ
  • Đặt hàng
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận